Heta leasing

Heta Leasing d.o.o. Beograd posluje na srpskom tržištu od 2002.godine. Osnivač i jedini vlasnik društva je austrijska grupacija HAR GmbH sa sedištem u Klagenfurtu, Austrija. Heta Leasing d.o.o. posluje u skladu sa odredbama Zakona o finansijskom lizingu („Sl. Glasnik“ RS br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 - dr. zakoni) i pod nadzorom Narodne banke Srbije.

Sedište društva: Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115g

 

Organi upravljanja:

Izvršni odbor:

Miloš Srejić, predsednik Izvršnog odbora – CEO, COO

Marina Milojković, član Izvršnog odbora – CReO

 

Upravni odbor:

Alexander Tscherteu, predsednik Upravnog odbora

Klaus Gugglberger, član Upravnog odbora

Michael Krenn, član Upravnog odbora

Béla Csáki, član Upravnog odbora

 

Opšti uslovi poslovanja HLSE sa fizičkim licima

Prigovori klijenata

Reklamacije

Pretraga

Ključna reč Lokacija Kategorija
Cena od
Cena do

Kursna lista

ValutaSrednji kursProdajni kursBanka
109.63109.96
123.21123.58
NBS kursna lista Detaljnije